Sinne Colding Thaysen, Coach i Esbjerg.2019-03-29T10:40:13+00:00

Jeg hjælper forældre til børn med diagnoser.

Forældre der kæmper med stress og følelsesmæssige udfordringer på grund af diagnosen.

Via hjælp til selvhjælp giver jeg forældrene et nyt og stærkere ståsted som familie.