Krisehjælp til ressourcestærke forældre2019-04-01T07:54:53+00:00

Til patientforeninger:

Weekendkursus (eller temadag) for forældre til et barn med en diagnose

Når en diagnose rammer familien, følger der meget ofte stress med. Måske ikke med det samme – og heller ikke ved alle – men mange familier oplever, at stressbelastningen føles større og større, som tiden går. Der kommer mange praktiske og administrative opgaver til, og det kan føles som et ekstra (ulønnet!) fuldtidsarbejde.

Det er en naturlig reaktion, at der opstår følelser som magtesløshed, frustration og håbløshed i relationen til systemet, til familie og venner, til hinanden som par eller til os selv. Hvis du kender følelsen af ikke at blive forstået af din aller-nærmeste, fx. din partner, så kender du nok også den lammende følelse af ensomhed, der følger med. Alle disse følelser kan i værste fald kan betyde skilsmisse eller sygeperioder med stress.

Hvis du genkender dette scenarie, så husk: Du er ikke alene. På dette kursus vil du møde andre forældre som dig selv. Jeg hjælper med at få taget hul på nogle emner eller situationer, som giver udfordringer, og du får hjælp til at udnytte dine ressourcer endnu bedre.

Vi kommer omkring begreber som accept, hvor vi kigger på:

  • hvad det vil sige at acceptere tingenes tilstand, og hvordan accept eller manglende accept påvirker overskud og adfærd
  • hvor forskelligt I som par reagerer eller bearbejder accept, og at ingen måder er forkerte
  • hvordan accept eller mangel på samme kan påvirke måden, du hjælper dit barn/børn på, ved enten at hjælpe for meget eller presse for meget osv.
  • “kontrolcirklen”, som er et redskab til at identificere, hvor du har mulighed for at ændre på noget, og hvor du ikke har. Det er nemt at falde i fælden at kæmpe imod de vilkår, der ikke kan ændres.

Vi vil også arbejde med værdier. I længere overbelastningsperioder kan vi mennesker glemme, hvad der er vigtigt for os, og vi risikerer at blive grundlæggende utilfredse uden at vide hvorfor. Når først vi er skarpe på dét, der giver værdi og mening for os selv og vores partner, er det nemmere at give plads og have forståelse for hinandens forskellige behov.

Du kommer til at arbejde med:

  • værdiafklaring – at finde ud af, hvad der er vigtig for dig
  • hvordan får du mere af dét, der er vigtigt for dig, ind i hverdagen, uden at det skal gøres højtravende, ressourcekrævende eller dyrt.  

Du får brugbare værktøjer til din allerede omfattende forældrerygsæk, så du kan gå hjem og med det samme foretage de ændringer eller små justeringer, der skal til, for at du kan få en hverdag, hvor du har fokus på dét, der er vigtigt for dig.

Kursusopbygning:

Kurset er opbygget over oplæg og dialog med jer deltagere, hvor vi tager udgangspunkt i jeres problematikker for at gøre kurset så relevant som muligt.

Har du ønsker eller forslag til afholdelse af kurset, kan du kontakte mig her (link til kontaktside).